Naša Ljubica

Ljubica Tomašić Pavić

Na proslavi povodom Dana općine Čepin 14. lipnja 2019.g., naša bivša i dugogodišnja predsjednica gospođa Ljubica Tomašić-Pavić primila je za svoj rad priznanje za postignuća na području društvenih djelatnosti te humanitarnog rada.

Vjerujemo da svi naši članovi znaju tko je Ljubica Tomašić-Pavić ali nije zgorega da se malo prisjetimo nekih biografskih ali i ostalih podataka iz života gospođe Ljubice.

Rođena je u Horvatima koji su danas jedno od naselja grada Zgreba i spletom okolnosti je najprije došla u Baranju točnije u Beli Manastir a nakon položenog stručnog i državnog ispita raspoređena je u poštu Darda.

Kao dvadesettrogodišnjakinja je došla u Čepin i tu ostala cijeli svoj radni vijek. Radila je na mjestu upravitelja čepinske pošte ali i na svim ostalim poslovima jer u vremenu kada nije bilo informatizacije svi su se poslovi obavljali ručno, i u dvokratnom radnom vremenu.

02.04.1990. godine Ljubica odlazi u zasluženu mirovinu nakon više od 36 godina radnog staža. Danas živi u svojoj obiteljskoj kući okružena svojim cvijećem, vrtom i voćkama.

Ljubica je cijeli život posvećena raznim aktivnostima. Najprije u Aktivu žena preko 15 godina a nakon toga se uključuje u rad Matice umirovljenika Osijek, podružnica Čepin. Nakon odvajanja podružnice od matice angažirana je u novoosnovanoj Udruzi umirovljenika Čepin i izabrana za prvu predsjednicu 2013. godine na kojem je mjestu bila sve do 2019.g

Ljubica je neumorno radila na promociji Udruge u svakom smislu dajući sebe i svoje vrijeme u svakoj aktivnosti koja se je u Udruzi odvijala. Briga za članove, nabava potrepština, odlasci na more, izleti i zabave, posjeti bolesnim i nemoćnim članovima, fizički rad na obnovi prostorija Udruge, samo su mali dio onoga što je Ljubica skupa s članovima.

Ona je i danas aktivna u našoj Udruzi, pomaže savjetima i angažira se gdje treba.

Njen humanitarni rad prepoznala je i naša lokalna zajednica pa je gospođa Ljubica Tomašić-Pavić jedan od dobitnika Povelje koju svake godine dodjeljuje općina Čepin istaknutim udrugama i pojedincima.

Čestitamo!

Ljubica Tomašić Pavić