Obavijest članovima

Udruga umirovljenika općne Čepin je prema članku 1. Statuta „dobrovoljna, samostalna, nestranačka i neprofitna organizacija sa socijalno-humanitarnim ciljevima“. To znači da naši članovi, u ime Udruge, nisu politički angažirani i ne učestvuju u bilo kakvima aktivnostima koje su vezane za političke angažmane koji uključuju i …

PAR LIJEPIH VIJESTI …

NOVI ULAZ U UDRUGU I POZIV NA KAVU Krajem prošle godine naša Udruga umirovljenika dobila je novi i ljepši ulaz. Dugo smo planirali postojeći ulaz napraviti praktičnijim, željeli smo zatvoriti prostor koji je bio izložen raznim vremenskim i ostalim neprilikama (kiša, onečišćenja, gnijezda ptica i …