Obavijest članovima

Udruga umirovljenika općne Čepin je prema članku 1. Statuta „dobrovoljna, samostalna, nestranačka i neprofitna organizacija sa socijalno-humanitarnim ciljevima“. To znači da naši članovi, u ime Udruge, nisu politički angažirani i ne učestvuju u bilo kakvima aktivnostima koje su vezane za političke angažmane koji uključuju i …