Obavijest članovima

Udruga umirovljenika općne Čepin je prema članku 1. Statuta „dobrovoljna, samostalna, nestranačka i neprofitna organizacija sa socijalno-humanitarnim ciljevima“.

To znači da naši članovi, u ime Udruge, nisu politički angažirani i ne učestvuju u bilo kakvima aktivnostima koje su vezane za političke angažmane koji uključuju i sve radnje vezane za predstojeće lokalne izbore.

Svaki umirovljenik ima pravo na svoje političke izbore, stavove i sva moguća angažiranja koja iz toga proizlaze ali kao samostalni pojedinac a nikako ispred Udruge, pozivajući se na istu i stavljajući sebe u kontekst važnosti u Udruzi jer to naša Udruga, naprosto, ne tolerira i ograđuje se od takvih istupa pojedinaca (koji nisu čak niti naši članovi).

Zbog toga molimo naše članove a i ostale umirovljenike općine Čepin da razmisle o istupanju pojedinaca koji u ime Udruge zastupaju određene političke stranke a na što nemaju pravo i time dovode u zabludu sve naše članove a i vjerodostojnost same Udruge.

                                                                           Predsjednik Udruge
                                                                                                           Antun Radanović