Odlazak na more

OBAVJEŠTAVAJU SE ČLANOVI – PUTNICI ZA MORE KAO I ONI KOJI SE NAMJERAVAJU UPISATI (MJESTA IMA) DA ŠTO PRIJE U PROSTORIJAMA UDRUGE UPLATE AKONTACIJU OD 300,00 KN NA IME TROŠKA PRIJEVOZA.

PRIJAVE ZA ODLAZAK NA MORE KAO I UPLATA AKONTACIJE PRIMAJU SE DO 15.08.2021.G.

DA PODSJETIMO, ODLAZAK U BIOGRAD JE PLANIRAN ZA 25.082021.G. A POVRATAK 04.09.2021.